O RECENZIE DE DAN STANCA PDF Imprimare Email

 

UN PROZATOR SURPRINZĂTOR *


Nu aş fi crezut că Răzvan Codrescu, pe care-l cunosc de mai multă vreme, ascunde în persoana lui un veritabil prozator. Surpriza ne este dată de acest volum Poveşti de ocazie, subintitulat Sau cum m-am ispitit să devin narator, titluri, după părerea mea, nu tocmai izbutite, dar nu contează, la urma urmei, care e pălăria, ci ce se află sub ea. Iar dedesubt se află lucruri foarte bune, consistente, prezentate cu o stupefiantă bucurie a scrisului. Subliniez aceasta deoarece la ora actuală majoritatea autorilor sînt blazaţi şi deci nu mai au chef să se aştearnă la scris. Explicaţii sînt multiple, nu intrăm în ele. Nu e cazul de faţă. E drept însă că povestirile au fost redactate cu peste trei decenii în urmă, pe vremea regimului Ceauşescu, pe cînd autorul era foarte tînăr. Aceasta de fapt explică în fond bucuria. Pe atunci, ştim foarte bine, a scrie era pentru scriitorul adevărat, şi nu pentru veleitar, un mod de-a-şi exprima libertatea. Prozele lui Răzvan Codrescu, cred, sînt peste ce producea pe vremea aceea un Nic Iliescu sau un Cristian Teodorescu, dar aşa a fost să fie. A venit 1990, iar autorul a migrat spre alte zări. A intuit că ficţiunea nu se va mai bucura de preţuirea dinainte. Oamenii vor fi însetaţi de factologie, de memorialistică, de tot ce a fost trăit şi nu de tot ce poate fi imaginat. Din acest motiv s-a orientat spre o publicistică vehementă, prin care a încercat să recupereze toate caracteristicile Dreptei naţionale. Unii l-au criticat pentru orientarea lui şi nu l-au văzut bine, De aceea cred că meritele sale de poet au şi fost puse în umbră. Răzvan Codrescu este un sonetist remarcabil, realizînd o poezie care tocmai prin desuetudine cîştigă nobleţe. De asemenea, el este şi un italienist de valoare, încumetîndu-se să ne ofere o nouă versiune a Divinei Comedii. A tradus şi din Ioan al Crucii şi din alţi maeştri spanioli. Cu toate acestea, sînt puţini aceia din lumea literară care-i acordă atenţie. Nu este însă nici primul, nici ultimul caz, iar el ştie lucrul acesta.
Dezamăgit, că doar fericit nu poate fi, s-a gîndit să publice ceva din prozele scrise într-o perioadă cînd nici prin cap nu ne trecea ce o să se întîmple în ţara românească. Volumul de faţă, apărut la Editura Christiana, cuprinde trei proze esenţiale, „Fenomenul Omega”, „Adio fără de sfârşit” şi „Ion Te-leagă”, toate redactate înainte de 1989, precum şi o proză post 89, „Toţi arabii se numesc Hassan”. De asemenea, în final putem citi o mărturisire emoţionantă, „Cine sunt eu?”, în care autorul explică de ce şi-a ales acest nume literar, Răzvan Codrescu, nevrând să rămînă cu cel din cartea de identitate (Adolf Marian Vasile).
Prozele sînt de toată isprava şi prin simplul fapt că nu sînt scrise în acelaşi registru. Prima, deşi are un titlu absolut neinspirat, care s-ar fi potrivit unui text SF, este o povestire de cea mai pură speţă eliadescă, ceea ce nu înseamnă că ar reprezenta un epigonism jenant. Totul se consumă într-o ambiguitate perfectă, într-un spaţiu ale cărui coordonate sînt necunoscute. Pe de altă parte, nici timpul nu mai e ce a fost. Fiecare ceas arată o cu totul altă oră. Oraşul în care au loc evenimentele este străbătut de o stradă lungă, luminoasă la un capăt şi întunecată la celălalt. Protagonistul parcurge acest drum într-o stare de anxietate din ce în ce mai pronunţată. Nu putem să decodăm un asemenea text, fiindcă orice reper ne scapă printre degete. Este o atmosferă eliadescă, dar mai sumbră, cu accente bergmaniene. Predomină un onirism la început apăsător, dar pe urmă rarefiat în clipa în care are loc o scenă de dragoste foarte convingătoare. Erosul, de altminteri, îl preocupă pe autor, dar ceea ce după 1989 a fost pretext pentru exhibarea unei sexualităţi agresive, în cazul lui Codrescu este pretext tocmai spre a desfiinţa vulgaritatea şi a vorbi despre iubire ca despre o cale către uniunea mistică. De altfel, povestirea următoare, „Adio fără de sfârşit”, amplifică senzaţia de indeterminare, dar fără a eşua în vag, ci aducînd în scenă un mister care, de la o pagină la alta, sporeşte. Ce se întîmplă cu eroina? De ce dispare? A comis adulter? Întrebări fără răspuns - şi e bine că autorul nu elucidează nimic. Pentru ca ultimul text să fie o schiţă uluitoare prin precizia detaliilor şi redarea unei atmosfere caragialeşti în timpuri ceauşiste. Ion Te-leagă nu este altul decât faimosul Ion Dincă, membru CPEx, aflat în boxa acuzaţilor în ianuarie 1990, şi care, la 79 de ani, în 2007, a trecut în lumea drepţilor ca un erou, cu onoruri militare. Incredibil! Ni-l amintim ce teroare crea în anii optzeci, umblînd prin ţară cu perechea de cătuşe şi arestîndu-i pe aceia despre care el credea că sabotează economia socialistă. Codrescu îl portretizează exact în acest spirit. Ne aducem astfel aminte de vremuri oribile şi este tot meritul literaturii că ne ajută să facem aceasta.

Dan STANCA

* Text eliminat de cenzura redacțională din paginile revistei Luceafărul de dimineață. Îi mulțumesc lui Dan Stanca pentru „tentativa” prietenească și iau act încă o dată de vigilența ideologică a establishment-ului literar. (R. C.)

 
SPOVEDANIA UNUI AVOCAT PDF Imprimare Email

Între iubirea de Poruncă și porunca Iubirii

Autor: Mirela Chelaru

Cu o prefață de
Pr. Prof. Dr. Constantin Coman

„Rolul justiției nu este de a împărți lumea în oameni buni și oameni răi, în oameni drepți și oameni nedrepți, ci de a face să funcționeze societatea umană, folosindu-se de niște convenții care sancționează căderile oamenilor. Nu înseamnă că cine nu cade este drept, este bun. Ca să fii drept sau bun trebuie să atingi măsura de sus, să crești, să adaugi, nu să nu cazi. Reflecțiile Doamnei avocat Mirela Chelaru merg chiar în această direcție, acceptând tensiunea între cele cerești și cele pământești...”, ne lămurește prefațatorul. Coperta e realizată de fiica autoarei, Patricia Teodora Chelaru. (Răzvan Codrescu)

Editura Christiana, București, 2020

Volum broșat, format 13x20, 141 pagini

 
VRĂJITORUL DIN BOS ȘI ALTE ISPRĂVI PDF Imprimare Email

Autor: Marcel Petrișor

O nouă carte de proză scurtă a profesorului, scriitorului și fostului deținut politic Marcel Petrișor, astăzi nonagenar. „Află că Bosul Ocișorului n-are nimic de-a face nici cu vreun bogătan – un «bos», cum i se zice azi –, nici cu faimosul Oz, cel din «Vrăjitorul din Oz», ci cu o altă lume, în care el, Bosul din așezarea noastră de pe Crișul Alb, este un deal cu o stâncă din vârful căreia diavolul a pândit cândva o lume de oameni simpli pe care, spre încercare, bunul Dumnezeu i-a lăsat-o vremelnic în pradă”, ne lămurește autorul. Coperta e realizată de poetul Valentin Dan. (Răzvan Codrescu)

Editura Christiana, București, 2020

Volum broșat, format 13x20, 229 pagini

 
POVEȘTI DE OCAZIE PDF Imprimare Email

SAU CUM M-AM ISPITIT SĂ DEVIN NARATOR

Autor: Răzvan Codrescu

M-am lăsat înduplecat de cîțiva prieteni să adun în acest mic volum șase exerciţii mai vechi de proză scurtă, scrise în tot atîtea registre stilistice. „Fenomenul Omega” (ilustrînd genul fantastic) şi „Ion Teleagă” (ilustrînd genul satiric) sînt pilonii de bază ai cărţii (ce rămîne mai degrabă o glumă de vacanţă decît expresia serioasă a vreunei ambiţii literare). Avem atîţia prozatori – şi grozavi, şi mai puţin grozavi – încît sigur nu mai este nevoie de unul în plus. Ca glumă, însă, demersul îşi are gratuitatea lui pasabilă, în sfera generoasă a ocazionalului, unde nu strică să ne mai odihnim, din cînd în cînd, de ambiţii şi de orgolii. Dacă ştiţi de glumă, atunci nu-mi rămîne decît să vă doresc, făcîndu-vă cu ochiul, o plăcută pierdere de timp! (Răzvan Codrescu)

Editura Christiana, București, 2020

Volum broșat, format 11x20, 123 pagini

 
CALEA VINDECĂRII. PRINCIPIILE NOOGENIEI PDF Imprimare Email

Autori: Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Prof. Univ. Dr. Ilie Bădescu

Adevărata vindecare este în Iisus purtător de cruce, vindecător și mântuitor de boala cea cumplită a morții veșnice. Acesta este temeiul teoriei și terapiei care ne îndrumă să abordăm orice necaz, orice suferință, orice boală prin urcarea celor două etaje: etajul restaurării sănătății sufletești și etajul înlăturării suferinței trupului material. Însă puterea urcării etajelor vindecării nu este de la noi, nici exclusiv de la mica reparație a vreunui medicament, ci de la Dumnezeu, Care lucrează în fiecare caz în parte – și pentru cei ce știu lucrul acesta, și pentru cei ce nu știu. Metodica celor doi pași este valabilă și pentru bolile individuale, și pentru maladiile corpurilor sociale – fie familia, fie cetatea, fie statul, fie civilizația în întregul ei. Propunem, iată, o nouă concepție despre calea vindecării, cu aplicație la bolile individuale și sociale deopotrivă. (Autorii)

Editura Christiana, București, 2020

Volum broșat, format 16,5x23,5; 352 pagini

 
OGIVE. ESEURI DE EPISTEMOLOGIE ESTETICĂ PDF Imprimare Email

Autor: Marcel Petrișor

Cartea de față, pandant al volumului Vitralii (1978), reunește o suită de eseuri de tinerețe ale autorului (astăzi nonagenar), provocînd – cu temeiuri teoretice, dar și cu aplicații analitice – la efortul (tot mai rar, din păcate, în zilele noastre) de cunoaștere estetică a orizontului nostru ființial, cu îndărătnică credință mărturisitoare în profeția dostoievskiană a „frumuseții care va salva lumea” (ultimul text al cărții îi este dedicat, de altfel, lui Dostoievski: „Monadologie dostoievskiană”). Pilonii cărții sînt textul „Tehnica și poblema «întoarcerii» la Martin Heidegger” și textul „Un alchimist al expresiei: Mathias Nithard Grünewald”. (Răzvan Codrescu)

Editura Christiana, București, 2020

Volum broșat, format 13x20, 162 pagini

 
TESTAMENT. ESEU DESPRE MOARTE & JURNAL DE AMZEI PDF Imprimare Email

Autor: Preot Corneliu-Mihail Militaru

Ediție îngrijită de
Decebal Becea și Răzvan Codrescu

Cu un cuvânt înainte de
Preot Alin Sandu

Apariția acestei cărți-testament marchează împlinirea a șapte ani de la prea timpuria strămutare la cele veșnice a părintelui Corneliu-Mihail Militaru (1968-2013, în ultimii ani de viață paroh la Biserica Amzei din București), ceea ce Pronia a rânduit să fie pe 19 aprilie – ziua când fusese hirotonit de praznicul Floriilor, în 1992, și când în 2020 s-a prăznuit Învierea Domnului! Un semn în plus că această carte despre experiența morții este în lamura ei una despre nemurire, despre răscrucea tainică dintre Viață și Înviere. Până la urmă, ceea ce ții în mâini, cititorule, este Testamentul unui nemuritor. (Răzvan Codrescu)

Editura Christiana, București, 2020

Volum broșat, format 13x20, 193 pagini

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro
 
 
escort bayan