Când cuvintele sunt de la Cuvântul. Ce şi cum vorbesc creştinii între ei şi unii despre alţii PDF Imprimare Email
Volum alcătuit de Gabriela Moldoveanu 

Editura Christiana, Bucureşti, 2009 

Colecţia "Tainele credinţei" 

M-am gândit la această alcătuire nu ca la o carte, ci ca la poala Dumnezeieştii Liturghii. Poala Liturghiei nu este o  locaţie în care se adună creştini, ci creştinii înşişi adunaţi şi uniţi în Hristos. Tocmai pentru că nu este o locaţie, putem folosi una, cum ar fi pronaosul sau pridvorul, ori curtea Bisericii, sau o bibliotecă mânăstirească, aşa cum se adunau creştinii Rugului Aprins la Sfânta Mânăstire Antim. Sau o carte, iată!
Cartea se sfârşeşte fără să se sfârşească, întrucât este o carte despre sfinţenie şi sfinţenia este fără de sfârşit. (Autoarea)

Aşezată pe stâlpii de lumină teologică şi duhovnicească reprezentaţi de scrierile Părintelui Dumitru Stăniloae şi ale ieroschimonahului Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), cartea de faţă este alcătuită de autoare atât din texte proprii, cât şi din texte "cuminecătoare"... aducându-ne aminte, prin pilde vii, că adevărata comunicare, creştineşte vorbind, este întâi de toate cuminecare. (Răzvan Codrescu)
 
Volum broşat, 160 pagini + 8 planşe color, format 13x20

 
 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro