Recviem pentru eroul Aurel State PDF Imprimare Email

Numărul pe luna mai 2011 al revistei Rost - ajunse, iată, în pragul numărului 100 - este dedicat eroului din Al Doilea Război Mondial, prizonierului şi fostului deţinut politic, profesorului, traducătorului şi memorialistului AUREL STATE (muscelean cu sînge aromânesc, născut în primăvara lui 1921, primul din cei patru copii ai meşterului tîmplar Ion State şi ai soţiei sale Elisaveta), figură exemplară a luptei anticomuniste, strămutat la cele veşnice în toamna lui 1983.
 
Mă leagă de memoria “vînătorului de munte” Aurel State mai mult decît preţuirea generală pe care o port tuturor “cruciaţilor secolului XX”, nu numai pentru că l-am cunoscut personal (prin prietenul comun Marcel Petrişor), dar mai ales pentru că, prin primăvara sau vara lui 1983 (nu-mi mai pot aminti exact), am fost pus în situaţia îngrozitoare de… a-i arde una dintre dactilogramele corpului de memorii!
 
Manuscrisul dactilografiat ne fusese încredinţat – mie şi soţiei mele – de către Marcel Petrişor, cu cîteva luni în urmă. Soţia mea apucase să-l citească în întregime, dar eu nu ajunsesem decît pe la jumătate. Şi iată că, într-o după-amiază, Marcel vine la noi pe fugă şi mai răvăşit decît l-am văzut vreodată, cerîndu-ne insistent să ardem neîntîrziat manuscrisul, imediat după plecarea lui! Securitatea era turbată că nu putuse găsi şi confisca nici originalul, nici copiile manuscrisului, despre care aflase că urma să fie trimis pe ascuns în Germania federală, spre publicare (ceea ce pînă la urmă s-a şi întîmplat). Îl arestaseră şi-l agresaseră pe Aurel State ca pe vremurile cumplitei prigoane staliniste, dar, ca de obicei, de la el nu reuşiseră să scoată nimic. Pe Marcel îl hărţuiau de mai multe zile şi se temea că vor veni la rînd cunoştinţele apropiate (printre care se întîmpla să ne numărăm). Am încercat să-l convingem că am putea cruţa exemplarul, ascunzîndu-l bine pe undeva, dar el s-a arătat neclintit pentru soluţia radicală (“Ascultaţi-mă ce vă spun, de data asta e groasă de tot şi nu ştiţi cu cine aveţi de-a face!”).

Citeşte mai mult...
 
Vaccinarea – necesitate sau abuz? PDF Imprimare Email

Interviu cu Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă

de Cristela Georgescu

 

Domnule doctor, care este la ora actuală în România schema de vaccinare pentru un copil?

Până la 3 ani, schema de vaccinare propusă de Ministerul Sănătăţii, cuprinde 26 de vaccinuri (incluzând şi rapelurile); chiar dacă nu sunt 26 de inoculări se ajunge la aceasta cifră datorită polivaccinurilor (de ex: Infarix conţine 6 tulpini).

Ce înseamnă schema obligatorie şi câte vaccinuri cuprinde ea? Dar cea opţională?

Noţiunea de obligatoriu şi opţional este falsă. Nicio vaccinare în Europa nu este obligatorie. Zic medicii de familie că este obligatorie, dar, legal, nu este. Reglementarea românească prevede obligativitatea medicului de a vaccina copilul dacă părinţii cer lucrul acesta şi dacă nu există contraindicaţii.

De când şi cum s-a ajuns la un număr atât de mare de vaccinuri?

În urmă cu 30-40 de ani exista o schemă minimală de vaccinuri. Pe măsură ce laboratoarele au preparat noi vaccinuri, medicii (la indicaţia Ministerului Sănătăţii) le-au prezentat ca „benefice”, „necesare” şi „obligatorii”.

Citeşte mai mult...
 
În lumina învierii PDF Imprimare Email
HRISTOS A ÎNVIAT!

«De ce-L căutaţi pe Cel viu între cei morţi?»
(Luca 24, 5)


 
CUMPĂNĂ PASCALĂ

E-n cer lumină pură de-nviere
şi-aud cum strigă îngerul de pază,
înmlădiat pe-o suliţă de rază,
sublimul imn al morţii care piere.


De-ncape doar în mine bucurie
aşa de multă, cît e ea de mare
în cer, şi pe pămînt, şi-n fiecare,
cînd Dumnezeu în toţi şi-n toate-nvie?

Dar numai El, Cuvîntul pus pe Cruce,
cunoaşte preţul multei bucurii,
cu rănile rămase-n carne vii,
cu tifla lumii ce pe-obraz o duce,
şi-oricît ne-ar fi de-mbucurată firea,
nimic nu e la cît răbdă Iubirea. 

Răzvan CODRESCU

ADEVĂRAT A ÎNVIAT!
«Învierea Domnului e nădejdea noastră,  
Înălţarea Domnului e mărirea noastră»
(Fericitul Augustin) 

 
Trei sonete de post PDF Imprimare Email
de Răzvan CODRESCU
 
DE VINĂ EŞTI

Cînd fratele se crede Dumnezeu,
părînd să ştie-n toate ce-i mai bine,
sau în ce chip se mîntuie şi cine,
din vorbe să-l smereşti e lucru greu.

Arată-i-te tu smerit mereu
şi roagă-te mai mult ca pentru tine,
şi ai să vezi cum milele divine
l-or lecui de prea trufitul eu!

Iar dacă-n el păcatul mai dospeşte,
ori pilda ta n-a fost destul de bună,
ori ruga ta n-a ars duhovniceşte.
Nu-i face lui, ci fă-ţi tu însuţi vină,
căci tot ce este-n lume se răzbună
pe noi, cînd vrednicia-i prea puţină.

Citeşte mai mult...
 
Plinătatea timpului pascal PDF Imprimare Email
 

Ciclul pascal, pe care evlavia creştină îl parcurge an de an, se întinde de fapt de la începutul Postului Mare şi pînă la Rusalii, dar centrul lui, receptat şi trăit cu precădere ca “timp pascal”, îl constituie cele două săptămîni consecutive de la Florii la Duminica Tomii, ce încadrează marele praznic al Învierii: Săptămîna Patimitor (a tristeţii cernite) şi Săptămîna Luminată (a bucuriei radioase). Această plinătate a timpului pascal e punctată, evanghelic şi iconic, în cele ce urmează. 


Învierea lui Lazăr (fratele Martei şi Mariei), cinstită în ajunul Floriilor (Sîmbăta lui Lazăr - mare zi de pomenire a morţilor), constituie un preludiu important al Învierii Domnului. Troparul sărbătorii spune: “Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinţînd-o, pe Lazăr l-ai înviat, Hristoase, Dumnezeule”. Dojenind-o pe Marta pentru îndoiala ei (“Nu ţi-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?” – Ioan 11, 40), Domnul pune să se ridice piatra de la gura mormîntului şi-l strigă cu glas mare pe cel de patru zile aşezat în el: “Lazăre, vino afară!” (Ioan 11, 43). Şi mortul iese viu la lumină, făcându-i să se cutremure pe toţi cei de faţă, iar pe arhierei şi pe farisei să zică: “Ce ne facem, pentru că Omul Acesta săvîrşeşte multe minuni?” (Ioan 11, 47).

Citeşte mai mult...
 
Hristos a înviat în inima ta! PDF Imprimare Email

Acest nou Cuvînt a fost alcătuit de către Părintele Gheorghe Calciu (1925-2006) – la cererea a numeroşi tineri din România, şi îndeosebi a studenţilor din A.S.C.O.R. – după 20 de ani de la rostirea la Radu-Vodă a celor “Şapte cuvinte către tineri” (şi a “Cuvîntului suplimentar către tinerii teologi”) care aveau să-i aducă arestarea şi condamnarea la 10 ani de închisoare (din care a efectuat 5: 1979-1984)*, urmaţi de exilul la care a fost împins de Securitate (din 1985).
 
Textul – cu cîteva minime îndreptări tacite – este reprodus aici din revista Puncte cardinale (an VIII, nr. 4/88, aprilie 1998, pp. 1-2), unde a apărut pentru prima oară în ţară, cu titlul redacţional “Hristos a înviat în inima ta!”. Cele cîteva paranteze drepte îmi aparţin. (Răzvan Codrescu)

Citeşte mai mult...
 
Pe drumul Învierii, la Cluj PDF Imprimare Email
 
Asociaţia „Rost” are plăcerea să vă invite la deschiderea expoziţiei foto-documentare itinerante Pe drumul Învierii  în Cluj-Napoca, luni, 4 aprilie a.c., ora 16.00.
 
Expoziţia Pe drumul Învierii redă, în documente şi fotografii din arhivele Securităţii, felul în care au fost prigonite pentru credinţa lor şase personalităţi-reper ale Bisericii Ortodoxe Române, în timpul regimului comunist. Este vorba despre vrednicii de pomenire preoţi Arsenie Boca, Gheorghe Calciu şi Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), de doi mireni mărturisitori, Valeriu Gafencu şi Ioan Ianolide, şi de iubitul nostru duhovnic Preacuviosul Părinte Arhimandrit Arsenie Papacioc – singurul care mai trăieşte.
 
După cum se ştie, ieromonahul Arsenie Boca, cinstit de credincioşi ca Sfînt al Ardealului, ieroschimonahul Daniil Teodorescu (Sandu Tudor) şi Valeriu Gafencu (supranumit Sfîntul Închisorilor) sînt propuşi pentru canonizare de mai multe grupuri de credincioşi.
 
Expoziţia a fost vernisată deja în Bucureşti, Constanţa, Slobozia, Brăila, Galaţi, Tecuci, Chişinău, Iaşi, Vaslui, Târgu Neamţ, Piatra Neamţ, Suceava, Bacău, Arad şi Oradea, iar acum poposeşte la Cluj-Napoca, într-un necesar demers pentru o mai bună cunoaştere a istoriei noastre recente şi a realităţii că ortodoxia a plătit un greu preţ de sânge sub comunism. În majoritatea oraşelor a fost dublată de cîte o conferinţă, pe o temă apropiată, susţinută de liderii Asociaţiei „Rost” şi prieteni ai noştri, istorici, teologi şi scriitori.
 
Intenţionăm să deschidem expoziţia şi la Alba Iulia, Deva, Sibiu, Braşov, Timişoara, Craiova, Piteşti şi Ploieşti.
 
Vernisajul expoziţiei de la Cluj este urmat firesc de o conferinţă, Mărturia ortodoxă azi, marţi, 5 aprilie, de la ora 19.00, în Sala Studio a Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca. Vom vorbi mai în detaliu despre vieţile pilduitoare ale celor şase personalităţi evocate, despre comunism ca un chip al Răului şi despre înţelesul duhovnicesc al suferinţei şi jertfei.

 
Trei sonete marianice PDF Imprimare Email
de Răzvan CODRESCU


I


Arhanghelul cîntă:

«O veste duc mai mare decît mine
Fecioarei care-ntrece-n Galileea,
prin darul sfînt al Proniei divine,
şi cinul îngeresc, nu doar Femeia.

Eu, netrupescul, mi-s uşor de bine,
ci grea de bine este-n trup aceea,
încît, slujind smeriţi Luminii Line,
ea-i Rug Aprins, iar eu abia scînteia.

De cînd mă ştiu, atîta bucurie
n-am mai simţit în aripile-ntinse,
nici faţa mea n-a strălucit mai vie!
Cobor din cer în vatra ei săracă
şi firii mele de sfială-nvinse
îi vine parcă suflet să se facă!»

Citeşte mai mult...
 
Dracul cu... cărţi PDF Imprimare Email

EREZII ŞI SECTE RELIGIOASE
Mic ghid de pază ortodoxă

Sminteli au existat întotdeauna, încă de la începuturile creştinismului, dar niciodată ele n-au fost atît de numeroase şi de ofensive ca în zilele noastre. În pragul mileniului trei, dreapta credinţă este subminată şi asaltată de peste 6000 de secte existente în lume, dintre care unele (peste 300), mai ales după 1989, au pătruns sau şi-au extins aria şi pe teritoriul României. Prozelitismul sectar este astăzi mult mai virulent decît ateismul şi decît prozelitismul confesiunilor creştine tradiţionale sau al vechilor religii necreştine. De aceea, credinciosul ortodox e bine să fie avizat asupra acestei primejdii, pentru a şti s-o identifice şi să se ferească lesne de ea. În cele ce urmează, sînt prezentate pe scurt principalele secte religioase care activează în România. Materialul – adresat publicului larg ortodox – a apărut mai întîi în paginile revistei Lumea credinţei (numerele pe februarie şi martie 2011). (Răzvan Codrescu)

Ce sînt sectele religioase

Sectele religioase sînt nişte grupări eretice apărute în perioada modernă şi contemporană, rupte de Bisericile tradiţionale şi constituite în structuri parabisericeşti, multe avînd pretenţia de a fi creştine, dar în realitate negînd sau răstălmăcind adevărurile de bază ale creştinismului apostolic şi bisericesc. Folosind mijloace de propagandă specifice lumii moderne (cărţi, reviste şi pliante viu colorate, canale de radio şi televiziune, site-uri pe internet, adunări şi spectacole publice pe stadioane etc.), ele încearcă pe toate căile să-i atragă de partea lor pe cei naivi, incintîndu-i împotriva ordinii bisericeşti, iar uneori şi împotriva ordinii statale. De fapt, cuvîntul erezie (provenit din limba greacă) şi cuvîntul sectă (provenit din limba latină) înseamnă deopotrivă ruptură, separare a unei părţi dintr-un întreg, Nu este greu de văzut că patronul din umbră al tuturor sectanţilor este însuşi diavolul, „tatăl minciunii” şi, aşa cum îl arată şi numele (gr. diabolos – cel care desparte, separă, dezbină, învrăjbeşte), principiul negaţiei, diviziunii, distrugerii, adică, într-un cuvînt, al deconstrucţiei ordinii dumnezeieşti din sînul creaţiei. Tot de la diavolul este şi tendinţa sectară generală de a separa net, pe urmele protestantismului, Scriptura de Tradiţie (sola Scriptura), reinterpretînd-o arbitrar, după măsurile minţii omeneşti (pervertite de orgoliul de tip luciferic, pe care Sfinţii Părinţi ai Bisericii îl indică la unison ca „rădăcină a tuturor păcatelor”).

Citeşte mai mult...
 
Piteşti: Mărturii referenţiale PDF Imprimare Email

ÎN CURÎND,

LA EDITURA CHRISTIANA:
Cu o prefaţă de
Pr. Gheorghe Calciu
Ediţia a IV-a,
îngrijită de
Răzvan Codrescu
INTRODUCERE EDITORIALĂ
Aşa cum despre scriitorii realişti ruşi din secolul al XIX-lea s-a putut spune că se trag toţi din Mantaua lui Gogol, tot aşa despre memorialiştii români ai temniţelor comuniste din secolul XX s-ar putea spune că se trag toţi din Piteştiul lui Dumitru Bacu (1923-1997)1, carte redactată între 1958 şi 1962 şi apărută în Spania în 19632, pe cînd în România închisorile politice încă nu fuseseră lichidate3, iar la Aiud era în toi ultima fază a „reeducării”4.
Oricît de mult s-a scris ulterior sau se va mai scrie de aici înainte despre „fenomenul Piteşti”5, cartea de faţă, chiar dacă nesigură pe alocuri şi amendabilă în cîteva detalii (cum cititorul va constata din notele de subsol editoriale), îşi păstrează prestanţa unică şi perpetua forţă mărturisitoare, autorul avînd nu numai meritul dezvăluirii în premieră a unor fapte de-a dreptul stupefiante, ci şi darul interpretării lor dintr-o neostetantivă perspectivă creştină, scrisul său constituindu-se nu o dată într-o gravă meditaţie asupra condiţiei umane în confruntare cu una dintre cele mai radicale şi mai perverse experienţe pe care i le-a hărăzit istoria. Ajuns doar în treacăt la penitenciarul Piteşti (a stat mai mult la Aiud, Gherla, Jilava şi Canal) şi netrăind personal „reeducarea”, regretatul D. Bacu a realizat o documentare orală absolut impresionantă, atît în ultimii săi ani de închisoare (1953-1956), cît şi în anii imediat următori eliberării (după propria mărturisire, pînă prin 1959), de o autenticitate pe care n-o pot suplini preciziunile reci ale documentelor de arhivă.
Cartea a beneficiat în 1971 şi de o traducere în limba engleză: The Anti-Humans. Students Reeducation” in Romanian Prisons, Ed. Soldiers of the Cross”, Englewood, Colorado, iar pe la jumătatea anilor `70 a fost citită şi la postul de radio „Europa Liberă”.
În 1989, a cunoscut a doua ediţie în exil (Canada: Editura Cuvântul Românesc, Hamilton/Ontario), fără intervenţii în text, dar cu o notă inedită a autorului şi cu o emoţionantă prefaţă a părintelui Gheorghe Calciu (chiar unul dintre personajele deloc menajate ale cărţii), cel care a petrecut 21 de ani în temniţele comuniste (16 sub Gheorghiu-Dej şi 5 sub Ceauşescu) şi care a trăit din plin tragedia Piteştiului („Mi se spunea îngerul căzut cu ochi albaştri…”, mărturisea înfiorat într-un interviu dinspre sfîrşitul vieţii), reuşind însă poate cea mai spectaculoasă şi profundă redresare morală dintre toţi „piteştenii” care au supravieţuit, practic, propriei lor nimiciri. Pînă la urmă, „poate că din toată istoria Piteştiului nu ar trebui să rămînă decît: «Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri»”.
Un demers nefericit l-a reprezentat ediţia a treia a cărţii, prima apărută în ţară, în 1991, sub egida unei edituri bucureştene fantomatice (Atlantida). în cele mai derizorii condiţii tehnice şi grafice. Din păcate, editorul amator, fostul „piteştean” Octavian Voinea (Dumnezeu să-l odihnească), pe lîngă faptul că a inventat un nou subtitlu patetic (La Buchenwald se murea mai uşor) şi un motto psihanalizabil („Din granit dacă aţi fi – şi totuşi nu veţi putea să ţineţi pînă la capăt!”), a intervenit masiv, din considerente personale, atît în textul autorului, cît şi al prefaţatorului, retezînd fără scrupule tot ce s-a întîmplat să nu-i convină.
Această a patra ediţie, a cărei nevoie se resimţea demult, chiar de nu va fi fiind desăvîrşită, este de fapt prima ediţie integrală şi profesională care apare în România. Am avut ca text de bază pe cel al ediţiei „canadiene”, pe care l-am „diortosit” discret (mai cu seamă la nivelul ortografiei şi punctuaţiei), îndreptînd tacit anumite evidente „scăpări” sau inconsecvenţe, perpetuate sau acumulate în ediţiile anterioa-re. Cele cîteva paranteze drepte din text sînt toate editoriale, ca şi majoritatea covîrşitoare a notelor de subsol. Am păstrat nota autorului la ediţia a doua, precum şi prefaţa părintelui Calciu, adăugînd, pe lîngă această lămurire preliminară, o bibliografie la zi a „experimentului Piteşti”.

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cele mai citite articole


Warning: Creating default object from empty value in /home3/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79
 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro
 
 
escort bayan